pondělí 16. leden 2017
Tísňové volání: 112
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

HLEDÁME NOVÉ ČLENY

Hledáme nové členy družstev mladých hasičů

mladší žáci: 6 - 11 let
starší žáci: 11 - 15 let

Co se mladí hasiči naučí?
Vedoucí je naučí velkou řadu dovedností, jako je například vázání uzlů, základy zdravovědy, znalost topografických značek, orientace v terénu, práci s mapou, kompasem a mnohé další.
Ale především se naučí zacházet s hasičským vybavením, dostanou se k mládežnickým disciplínám požárního sportu jako je závod požární všestrannosti, štafeta dvojic a 4x60m, disciplíny CTIF, a ke královské disciplíně - požárnímu útoku.
Se svými znalostmi a dovednostmi, které se rozvíjejí v sílu, rychlost (až atletickou) a zručnost se účastní hojně pořádaných hasičských soutěží v Ostravě a okolí.

Nabízíme samozřejmě velmi dobré zázemí se špičkovým vybavením pro požární sport, pod vedením zkušených vedoucích a instruktorů.

Bezpečnost na 1. místě
každé dítě se stane členem SHČMS a bude  automaticky pojištěno u HVP.

Každý pátek v 16:30 u požární zbrojnice. Od 28.10.2016 v tělocvičně ZŠ.

test

HLEDÁME NOVÉ ČLENY - DOSPĚLÉ

Hledáme nové členy družstev dospělých

Muži, ženy od 18 do ?? let.

Daniel Palička
mobil.: 605 279 477

test

POŽÁRNÍ PREVENCE

Před odchodem vždy zkontrolovat:

 

 • vypnutí hořáků plynového sporáku
 • vypnutí elektrických plotýnek a trouby
 • vypnutí a odložení na bezpečné místo nebo vyčkání vychladnutí na bezpečnou teplotu u žehličky
 • uhašení všech lokálních zdrojů plamene nebo žhnutí (svíčky, vonné lampy, cigarety, ap.)
 • Vypnutí potenciálně nebezpečných typů topidel
 • Při opuštění domácnosti na delší dobu je vhodné vypnout i další zbytné elektrické spotřebiče.

Domácnost lze rovněž vybavit požárními hlásiči, které včas varují obyvatele domácnosti na přítomnost zplodin hoření požáru a zvyšují tak šanci na včasný únik před zplodinami hoření nebo uhašení vzniknuvšího požáru. Tyto musejí být v pravidelných intervalech 1x měsíčně nebo 1x pololetně, v závislosti na tom, zda jsou centralizovány nebo nikoliv, kontrolovány.