Požár domova je událost, kterou nechce v životě nikdo zažít. Bohužel, k takovým událostem dochází. Nejtěžší období nastává po požáru. Poradíme Vám, jak toto období co nejlépe zvládnout a zamezit dalším problémům, které je provází.

 

1.    Nepropadejte panice, vše se dá nahradit, obnovit. Jen zdraví a život ne!

2.    Po požáru si nechejte velitelem zásahu písemně předat místo požáru. Velitel Vám také doporučí následná opatření a sdělí, je-li vstup do objektu/bytu možný a za jakých podmínek.

3.    Na požářišti se i po ukončení zásahu mohou uvolňovat nebezpečné a karcinogenní látky. Pohybujte se proto v tomto místě co nejméně a chraňte si dýchací cesty.

4.    V případě, že nemáte kde bydlet a nemáte možnost náhradního ubytování u příbuzných nebo přátel, požádejte o pomoc příslušný obecní nebo městský úřad.

5.    Nezapínejte přívod elektrické energie, dokud nebude provedena jeho kontrola odborníkem. To stejné platí i pro jednotlivé elektrické spotřebiče. Mastné saze a zplodiny hoření snadno mohou poškodit elektroniku. Proto je kontrola nutná.

6.    Nezapínejte přívod plynu, dokud nebude provedena jeho kontrola odborníkem. Vlivem tepla může docházet k poškození těsnění i samotných rozvodů.

7.    Zdokumentujte si všechny škody a kontaktujte svoji pojišťovnu. I v případě, že vám shořely veškeré doklady, lze u pojišťoven na základě např. rodného čísla doklady dohledat.

8.    V případě ztráty osobních dokladů se obraťte na místně příslušné úřady.

9.    Součástí pojištění domácností bývá zpravidla i možnost úhrady sanačních prací. Těchto firem je na trhu celá řada. Zkuste si jejich nabídky porovnat a zkonzultujte se svou pojišťovnou, jakou část těchto prací uhradí.

Sanační práce mohou zahrnovat:

§  čištění a sušení knih, dokumentů atd.,

§  čištění techniky, strojů, strojního zařízení, elektroniky, elektrických rozvodů atd.,

§  čištění nábytku, veškerého zařízení bytu,

§  odstranění zplodin hoření a škod způsobených hasební vodou.

Máte-li vy nebo vaši blízcí po události psychické problémy, neváhejte kontaktovat odbornou psychologickou pomoc. Včasná posttraumatická péče je pro Váš další život velmi důležitá.

Zdroj: HZS ČR