Sbor dobrovolných hasičů v roce 2020 obdržel dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního titulu ,,Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2020“.

Cílem přihlášeného projektu ,,Podpora SDH Dolní Lhota“ bylo zkvalitnit materiálně-technické vybavení pro trénink mladých hasičů a dorostu, podpořit pravidelné aktivity SDH Dolní Lhota, jako je nohejbalový turnaj Memoriál Pepíka Hrubého nebo Srandamač. V poslední řadě bylo, ze zvýše zmíněného dotačního programu, podpořena pohárová soutěž pro mladé hasiče ,,O putovní pohár Ludvíka Šimoše“, kterého se zúčastnily družstva okolních sborů. Dotace ve výši 33 000 Kč znamenala většinový zdroj pro pořízení věcí a uskutečněných akcí.

Z projektu bylo pořízeno:

- bariéra 70x200 cm

- sklopné terče pro ZPV

- příprava a úprava hřiště pro nohejbalový turnaj Memoriál Pepíka Hrubého

- poháry a medaile pro soutěž v PÚ ,,Srandamač“

- poháry, medaile a věcné ceny pro soutěžící pohárové soutěže pro mládež ,,O putovní pohár Ludvíka Šimoše“