Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Lhotě připravuje opravu budovy Mokřinka a vybudování klubovny pro mladé hasiče. Chceme naše spoluobčany touto cestou informovat o skutečnostech, které nás donutily zabývat se tímto projektem. Budova Mokřinky je složena ze čtyř částí, které byly budovány postupně.  Naši předkové budovali cihlu po cihle prvně klubovnu a pak restauraci pro pár míst. Později byla uvedena do provozu vinárna. Samozřejmě bylo nutné vybudovat sklady a sociální zařízení. Pro uspokojení poptávky na větší akce, hasiči postavili sál pod domáckým názvem „skleník“, vybudovali jednoduchou kuchyň a přistavěli nové sociální zařízení a shoz na pivo. Všechny tyto části byly vybudovány na měkkém podloží mokřin a po létech provozu budova začala sedat a zdivo praskat. Je tedy nutné celou budovu svázat železobetonovým věncem, který zamezí dalšímu praskání stěn. Dalším důležitým bodem je fakt, že do budovy zatéká. V zadní části bylo nutné opakovaně vyměnit nebo posílit krytinu a v podobném stavu je i zbytek střechy. Nezbývá než střechu vyměnit, protože stávající dřevěné vazníky už nejsou v dobré kondici. Třetím a asi nejpalčivějším bodem, proč jsme se rozhodli pro rekonstrukci, je skutečnost, že naše děti nemají klubovnu a brzy se zkrátí prostor před hasičárnou u obecního domu. V současné době má náš sbor 27 mladých lidí, kteří se scházejí pravidelně na schůzkách buď v tělocvičně nebo v malé klubovně 3x4 metry. V klubovně při tomto počtu spolu s vedoucími je nemožné provozovat jakoukoliv činnost, a to nemluvíme o tom, že v blízkosti není sociální zařízení. Venkovní prostor se podstatně zmenší po přestavbě hasičské zbrojnice obecního domu a prakticky už nebude možné trénovat na asfaltové ploše, kde hrozí zachycení dítěte automobilem. Naše přestavba tedy vyřeší ty základní a nejnutnější body. Sváže celou budovu, výměnou střechy zamezíme zatékání a zborcení střechy a v neposlední řadě vzniknou pod sedlovou střechou prostory pro technické zázemí budovy a klubovnu pro mládež našeho sboru. Nejsme schopni z vlastních prostředků celou přestavbu finančně vyřešit, proto jsme požádali o pomoc obecní zastupitelstvo. Dotace nám byla schválená a hned na jaře začneme s přestavbou. Počítáme s tím, že odpracujeme stovky hodin při stěhování, bourání, zdění a v neposlední řadě úklidu a uvedení do provozu. Odborné práce svěříme odborným firmám, ale hodně věcí si chceme a musíme udělat sami. Věříme, že nám s rekonstrukcí pomůžete už jen tím, že přijdete v létě na dobré pivo. Nejedná se o prostory, kde se scházejí jen hasiči.  V budově proběhly mnohé oslavy a svatby.  V sále s kapacitou až 70 lidí je možné také uspořádat školení a pracovní schůze. Chceme postupně zvelebit fasádu a prostory kolem areálu. Máme v plánu vybudovat lepší hřiště pro děti. Těch plánu do budoucna je mnoho, ale začneme tím, co opravdu potřebujeme nutně a teď. Každá hasičská generace se snažila vybudovat něco nového, co bude ku prospěchu nejen hasičům, ale i všem občanům naší vesnice. Srdečně děkujeme za vaši podporu a přízeň.

Výbor SDH Dolní Lhota

Na konci roku 2019 jsme uspořádali lední hokej s bratry Sokoly. Akce se osvědčila, proto proběhlo ještě v závěru roku další sportovní klání, a to silvestrovský pozemní hokej. Obě akce se vydařily ku prospěchu obou stran a navození vánoční a silvestrovské nálady. V lednu jsme na výroční valné hromadě volili nový výbor SDH na další volební období. Rok 2020 byl jiný nejen pro celou zemi, ale také pro naši organizaci sdružení hasičů. Covid měl a má pořád nadvládu nad všemi událostmi a akcemi, které jsme měli naplánované a domluvené. Covid zasáhl do tradičních akcí, které musely být zrušeny – Čarodějnice, Ukliďme Česko nebo letitá hasičská soutěž Lucerna. Hasiči jsou zvyklí pomáhat a ve výjimečném stavu se také zapojili do nových činností. Naše členky pochopily situaci a začaly šít roušky, které jsme rozdávali v obci nebo sedaly k dispozici na naši poštu. Část roušek jsme předali na oddělení ve Fakultní nemocnici Ostrava. Přes Covid jsme pokračovali s naší mládeží v soutěžích a jiných činnostech, jednotka si také plnila své povinnosti. Hasiči také nemohli nechat bez údržby náš areál, o který je třeba se starat. Brigády se musely uskutečnit jak na Mokřince, tak i ve zbrojnici. Areál i výzbroj musela být připravena, jak pro naši mládež na soutěže, tak pro akce jako např. Srandašplouch, kterého se zúčastnilo osm místních družstev. Také nohejbal proběhl s účastí dvanácti družstev na vysoké úrovni. Srandamač s „bratry Sokoly“ proběhl na sokolském hřišti s posunutým termínem. Další záslužné akce a výzvy, kterých se pravidelně zúčastňujeme jsou „Darujte krev s hasiči“, při které se každým rokem zúčastňujeme vpočtu pěti až desíti odběrů krve nebo plazmy a Český den proti rakovině. Letos květiny prodávali Markéta Miková, Lucie Fialová, Nikol Tichá a Hynek Zdražila a vybrali krásných 7517 Kč. Velké poděkování patří mládeži a také dárcům krve a plazmy za pravidelnou účast v těchto akcích. Koncem roku bychom rádi uskutečnili tradiční vánoční pochod, a to dne 27. 12. 2020, který proběhne dle aktuální „covidové situace“. V roce 2021 máme termín výroční valné hromady stanovený na 9. 1. 2021, ale otázkou zůstává, v jakém počtu a v jaké formě budeme moci valnou hromadu uskutečnit. Stejná situace je spořádáním 13. ročníku Kozelka, který má termín daný na 13. 2. 2021. Až situace kolem Covidu ukáže, jestli jsou termíny reálné. Jistě už všichni víte, že na konci roku končí v naší hospůdce Mokřinka Duo Honza a Marcel. Děkujeme Honzovi Klapuchovi a Marcelu Prokšovi za jejich skoro dvacetiletou dobrou spolupráci s hasiči při pořádání našich akcí, rodinných oslav, a hlavně za to obyčejné sezení u piva a tvarůžek. Přejeme jim hodně úspěchů do života bez hospody a naplnění jejich snů vydržet bez restaurace. Přejeme všem občanům Dolní Lhoty hodně krásných chvil prožitých v příjemné atmosféře Vánoc a v novém roce hodně radostných dnů bez testů, pevné zdraví a mnoho chuti do práce.

Kokeš Bohumil

starosta SDH

Dobrý den,

Poděkování Všem kteří se zúčastnili sobotní brigády svolané na úklid areálu Mokřinka, sběru šrotu a elektroodpadu.
Počasí bylo proti nám, ale nezalekli jsme se a výzvu odvážní hasiči přijali. Přišli jak hasičky, hasiči tak i naše mládež, kterým moc děkujeme za zkulturnění okolí našeho areálu.

Na sběru šrotu a elektroodpadu bylo poznat že občané měli dostatek domácího volna, sváželo se ještě v pozdních odpoledních hodinách.

Všem děkujeme a můžeme s dobrým pocitem zahájit sezonu.

S pozdravem

Bohumil Kokeš
Starosta SDH

Výbor SDH Dolní Lhota schválený Valnou hromadou dne 11.1.2020.

 

Starosta SDH: Bohumil Kokeš

Místostarosta: Tomáš Zdražila

Jednatel: Kristýna Prčíková

Velitel: Martin Sobas

Vedoucí mládeže: Renáta Kotalová

Pokladník: Martin Bolek

Kulturní: Pavel Kňura

Preventista: Tomáš Tichý

Člen: Daniel Palička

Člen: Martin Kubín

Člen: Tomáš Tomek

Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Lhotě v roce 2019 obdržel dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního titulu ,,Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2019“.

 

 

Vážení příznivci hasičů,

v sobotu 25. 2. 2017 se konal tradiční masopustní průvod. Průvod, v čele s koňským povozem a doprovázen dechovou hudbou, procházel během odpoledne naší malebnou vesničkou a navštěvoval domácnosti, které tuto tradici podpořili drobnou mincí nebo nabídli účastníkům něco k zakousnutí či na zahřátí. Děkujeme těmto bratrům hasičům a sestrám hasičkám za 10tiletou podporu naší rozverné zábavy.

Rovněž bychom chtěli vyjádřit naše poděkování zástupcům obce, štědrým sponzorům, kuchařkám za výbornou večeři, všem členům SDH, kteří aktivně přiložili ruku k dílu, zdobili sál, připravovali kulturní vystoupení, starali se o údržbu masek, členům „divadelního kolektivu“, dětem, ženám – hasičkám, které každoročně obětavě pečou do noci koláče (jen pro zajímavost, letos jich bylo 1600). A v neposlední řadě  všem občanům Dolní Lhoty za přízeň a za příspěvky do kasiček „rozpustilých cikánek“ J Průvod byl zakončen u hasičské zbrojnice a následně večer pokračoval zábavou v sále obecního úřadu, kde jsme po půlnoci pochovali basu a ukončili tak plesovou sezónu pro letošní rok.

17 pruvod kozelek

Milí spoluobčané, věříme, že nás i v dalších letech vpustíte do svých obydlí a podpoříte tuto starou tradici.

Bez vás by to zkrátka nešlo!

Děkujeme.

Hasiči Dolní Lhota

Více fotek ke shlédnutí zde: http://obecdolnilhota.rajce.idnes.cz/KOZELEK_2017/

 

imo

Počet zobrazení článků
25156