Hlásič požáru – spolehlivý zachránce Vašich životů a Vašeho majetku.

V případě vzniku požáru dokáže toto nenápadné zařízení vzbudit i toho největšího spáče

Hlásič požáru je jednoduché zařízení, které včas detekuje vznikající požár a vyvolá akustický poplach. Zařízení je napájeno baterií. Konec životnosti baterie je signalizován opakovaným pípáním hlásiče. Ve Vaší domácnosti je možné vzájemně propojit několik hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho hlásiče, jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na kouř v garáži spustí čidlo u vás v ložnici). Nákup hlásiče doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce, který vám poradí s jeho instalací. Výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“. Instalace hlásiče je rychlá a jednoduchá. Při jejich instalaci postupujte vždy podle návodu výrobce

Vhodné umístění:
v ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu / domu + garáži, v případě montáže jednoho hlásiče v bytě vždy v centrální části bytu, např. chodbě (kam ústí jednotlivé místnosti), v místnosti vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy), v bytových domech, ubytovnách apod. i ve společných prostorech každého podlaží domu.

Nevhodné umístění:
prašné a vlhké prostory, blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla, vrcholy půdních prostorů střech tvaru písmene „A“, prostory s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů.

DESATERO DŮVODŮ, PROČ SI HLÁSIČ POŘÍDIT

  • včasná detekce vznikajícího požáru
  • upozornění pomocí zabudované sirény
  • možnost uhašení požáru v jeho zárodku
  • možnost včasné záchrany Vašeho života a majetku
  • napájení baterií (vhodné i pro prostory bez elektrické sítě)
  • možnost propojení vícero hlásičů
  • jednoduchá a rychlá instalace
  • dostupná pořizovací cena (cca od 200 Kč)
  • možnost výběru typu hlásiče podle vaší potřeby
  • možnost jednoduše svépomocí provést kontrolu funkčnosti

Pamatujte, je lepší, když Vás budí hlásič, nežli hasič.