SDH Dolní Lhota v roce 2020

Na konci roku 2019 jsme uspořádali lední hokej s bratry Sokoly. Akce se osvědčila, proto proběhlo ještě v závěru roku další sportovní klání, a to silvestrovský pozemní hokej. Obě akce se vydařily ku prospěchu obou stran a navození vánoční a silvestrovské nálady. V lednu jsme na výroční valné hromadě volili nový výbor SDH na další volební období. Rok 2020 byl jiný nejen pro celou zemi, ale také pro naši organizaci sdružení hasičů. Covid měl a má pořád nadvládu nad všemi událostmi a akcemi, které jsme měli naplánované a domluvené. Covid zasáhl do tradičních akcí, které musely být zrušeny – Čarodějnice, Ukliďme Česko nebo letitá hasičská soutěž Lucerna. Hasiči jsou zvyklí pomáhat a ve výjimečném stavu se také zapojili do nových činností. Naše členky pochopily situaci a začaly šít roušky, které jsme rozdávali v obci nebo sedaly k dispozici na naši poštu. Část roušek jsme předali na oddělení ve Fakultní nemocnici Ostrava. Přes Covid jsme pokračovali s naší mládeží v soutěžích a jiných činnostech, jednotka si také plnila své povinnosti. Hasiči také nemohli nechat bez údržby náš areál, o který je třeba se starat. Brigády se musely uskutečnit jak na Mokřince, tak i ve zbrojnici. Areál i výzbroj musela být připravena, jak pro naši mládež na soutěže, tak pro akce jako např. Srandašplouch, kterého se zúčastnilo osm místních družstev. Také nohejbal proběhl s účastí dvanácti družstev na vysoké úrovni. Srandamač s „bratry Sokoly“ proběhl na sokolském hřišti s posunutým termínem. Další záslužné akce a výzvy, kterých se pravidelně zúčastňujeme jsou „Darujte krev s hasiči“, při které se každým rokem zúčastňujeme vpočtu pěti až desíti odběrů krve nebo plazmy a Český den proti rakovině. Letos květiny prodávali Markéta Miková, Lucie Fialová, Nikol Tichá a Hynek Zdražila a vybrali krásných 7517 Kč. Velké poděkování patří mládeži a také dárcům krve a plazmy za pravidelnou účast v těchto akcích. Koncem roku bychom rádi uskutečnili tradiční vánoční pochod, a to dne 27. 12. 2020, který proběhne dle aktuální „covidové situace“. V roce 2021 máme termín výroční valné hromady stanovený na 9. 1. 2021, ale otázkou zůstává, v jakém počtu a v jaké formě budeme moci valnou hromadu uskutečnit. Stejná situace je spořádáním 13. ročníku Kozelka, který má termín daný na 13. 2. 2021. Až situace kolem Covidu ukáže, jestli jsou termíny reálné. Jistě už všichni víte, že na konci roku končí v naší hospůdce Mokřinka Duo Honza a Marcel. Děkujeme Honzovi Klapuchovi a Marcelu Prokšovi za jejich skoro dvacetiletou dobrou spolupráci s hasiči při pořádání našich akcí, rodinných oslav, a hlavně za to obyčejné sezení u piva a tvarůžek. Přejeme jim hodně úspěchů do života bez hospody a naplnění jejich snů vydržet bez restaurace. Přejeme všem občanům Dolní Lhoty hodně krásných chvil prožitých v příjemné atmosféře Vánoc a v novém roce hodně radostných dnů bez testů, pevné zdraví a mnoho chuti do práce.

Kokeš Bohumil

starosta SDH