Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Lhotě připravuje opravu budovy Mokřinka a vybudování klubovny pro mladé hasiče. Chceme naše spoluobčany touto cestou informovat o skutečnostech, které nás donutily zabývat se tímto projektem. Budova Mokřinky je složena ze čtyř částí, které byly budovány postupně.  Naši předkové budovali cihlu po cihle prvně klubovnu a pak restauraci pro pár míst. Později byla uvedena do provozu vinárna. Samozřejmě bylo nutné vybudovat sklady a sociální zařízení. Pro uspokojení poptávky na větší akce, hasiči postavili sál pod domáckým názvem „skleník“, vybudovali jednoduchou kuchyň a přistavěli nové sociální zařízení a shoz na pivo. Všechny tyto části byly vybudovány na měkkém podloží mokřin a po létech provozu budova začala sedat a zdivo praskat. Je tedy nutné celou budovu svázat železobetonovým věncem, který zamezí dalšímu praskání stěn. Dalším důležitým bodem je fakt, že do budovy zatéká. V zadní části bylo nutné opakovaně vyměnit nebo posílit krytinu a v podobném stavu je i zbytek střechy. Nezbývá než střechu vyměnit, protože stávající dřevěné vazníky už nejsou v dobré kondici. Třetím a asi nejpalčivějším bodem, proč jsme se rozhodli pro rekonstrukci, je skutečnost, že naše děti nemají klubovnu a brzy se zkrátí prostor před hasičárnou u obecního domu. V současné době má náš sbor 27 mladých lidí, kteří se scházejí pravidelně na schůzkách buď v tělocvičně nebo v malé klubovně 3x4 metry. V klubovně při tomto počtu spolu s vedoucími je nemožné provozovat jakoukoliv činnost, a to nemluvíme o tom, že v blízkosti není sociální zařízení. Venkovní prostor se podstatně zmenší po přestavbě hasičské zbrojnice obecního domu a prakticky už nebude možné trénovat na asfaltové ploše, kde hrozí zachycení dítěte automobilem. Naše přestavba tedy vyřeší ty základní a nejnutnější body. Sváže celou budovu, výměnou střechy zamezíme zatékání a zborcení střechy a v neposlední řadě vzniknou pod sedlovou střechou prostory pro technické zázemí budovy a klubovnu pro mládež našeho sboru. Nejsme schopni z vlastních prostředků celou přestavbu finančně vyřešit, proto jsme požádali o pomoc obecní zastupitelstvo. Dotace nám byla schválená a hned na jaře začneme s přestavbou. Počítáme s tím, že odpracujeme stovky hodin při stěhování, bourání, zdění a v neposlední řadě úklidu a uvedení do provozu. Odborné práce svěříme odborným firmám, ale hodně věcí si chceme a musíme udělat sami. Věříme, že nám s rekonstrukcí pomůžete už jen tím, že přijdete v létě na dobré pivo. Nejedná se o prostory, kde se scházejí jen hasiči.  V budově proběhly mnohé oslavy a svatby.  V sále s kapacitou až 70 lidí je možné také uspořádat školení a pracovní schůze. Chceme postupně zvelebit fasádu a prostory kolem areálu. Máme v plánu vybudovat lepší hřiště pro děti. Těch plánu do budoucna je mnoho, ale začneme tím, co opravdu potřebujeme nutně a teď. Každá hasičská generace se snažila vybudovat něco nového, co bude ku prospěchu nejen hasičům, ale i všem občanům naší vesnice. Srdečně děkujeme za vaši podporu a přízeň.

Výbor SDH Dolní Lhota