Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 10. června 2016 průběžnou výzvu č. 36 „Stanice integrovaného záchranného systému" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“. Na základě této výzvy podala také Dolní Lhota svou žádost o „přístavbu a stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH obce Dolní Lhota“. Byla vypracována studie a následně projekt, který byl podán k posouzení 23.  února 2017.  V letošním roce, i díky nečekanému navýšení výzvy o 358 miliónu korun, budou v České republice pokryty i všechny náhradní projekty. Lidově řečeno, dostalo se i na naši Dolní Lhotu. Na požadovaný projekt bude vypláceno 8.845.420,87 Kč. V současné době má zbrojnice stísněné prostory a podmínky nevyhovující současným standardům. Členové jednotky mají své pracovní zásahové obleky v taškách a není výjimkou, že se tísní dva v jedné skříňce. Zásahové vozidlo Tatra se do garáže musí zaparkovat s přesností na centimetry tak, aby bylo vůbec možné zavřít vjezdová vrata. Prostor nemá sociální zařízení a místa na úpravu zásahového materiálu je minimum. O sprše se hasičům může jen zdát. Schází větší prostory pro možnost školení a výcviku jednotky. V přízemí mají své prostory také zaměstnanci obce a je tam garáž pro služební automobil. Tyto prostory jsou malé a nevyhovující. Nový projekt všechny tyto problémy vyřeší. Vzniknou nové prostory pro hasičskou techniku, vzniknou nové prostory pro potřeby obce. Přístavbou se rozšíří sál, kde bude možné uspořádat akce až pro 200 lidí. Bude možné v těchto prostorách pořádat plesy, dožínky, smuteční i slavnostní akce, školení a popřípadě také kino. Prostor sálu bude také možné rozdělit na větší starší část a menší novou část. Projekt pamatuje na posílení sociálek, zvětšení kuchyně a vybudování nového nouzového východu.  V plánu je nové výdejní okno přímo do sálu.  V projektu je mnoho vychytávek a modernizací. Zahájení stavby se plánuje v dubnu 2021 a ukončení a předání do užívání v dubnu 2022. Na závěr je třeba poděkovat zastupitelům obce, kteří každý rok neúnavně obnovovali svou žádost. Tento projekt je prospěšný všem, nejen dobrovolným hasičům a zásahové jednotce obce, ale především všem občanům naší krásné obce.

JSDH, dobrovolní hasiči, obec Dolní Lhota

Počet zobrazení článků
25154