Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás stručně informoval o činnosti naší hasičské mládeže. Vlivem známých okolností byla zrušena převážná část jarních soutěží Ostravské ligy mládeže, včetně naší domácí soutěže.  Situace umožnila konání soutěží až v samém závěru sezóny. Na konci června se tak naše družstvo mladších žáků vypravilo do Ostravy – Pustkovce, aby po dlouhé soutěžní pauze zabojovalo o nejvyšší příčky. V improvizovaném složení se pokoušeli uspět ve dvou disciplínách –štafetě dvojic a požárním útoku. Bohužel ani v jedné disciplíně se jim nedařilo dle představ a celkový součet obou disciplín jim vynesl 5. místo z9 zúčastněných družstev. V červenci jsme symbolicky ukončili tuto „nesezónu“ společným    venkovním posezením, spojeným s vykonáním odznaků odbornosti. Žáci si plnili odznaky „Kuchař“ a „Kutil“. Děti si tak vyzkoušely různé manuální úkoly od zatloukání hřebíku, až po stavbu domu...  bohužel jen papírového. Následně asistovaly u přípravy a vaření tradiční pochutiny, jejíž kvalitu následně pečlivě ohodnotili vedoucí. Poslední srpnový víkend patřil společnému zápolení v požárním útoku mezi místními spolky.  Této přátelské akce s příznačným názvem „Srandašplouch“ se rovněž zúčastnilo naše mládežnické družstvo, přičemž mnohým dospělým vypálilo rybník a ukázalo, jak se mají běhat požární útoky. V tento den si družstvo mladších žáků ještě stihlo připsat účast na pohárové soutěži v Klimkovicích, kde ve velmi silné konkurenci obsadili 7. místo. Během letních měsíců se dva naši dorostenci zúčastnili letní školy instruktorů, kde nabrali další zkušenosti v oblasti práce s hasičkou mládeží a uměli tak aktivně pracovat jako vedoucí.  Dalším vzdělávacím kurzem byl tzv. Rescue camp, kde naši dorostenci získávali znalosti směřované na záchranu lidského života. Vzhledem ke zrušení jarní domácí ligové soutěže jsme již na jaře střádali plány na kompenzaci. V září jsme proto uspořádali pohárovou soutěž pro mládež „O pohár Ludvíka Šimoše“, čímž jsme chtěli dětem dát možnost představit se také na domácí trati. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 družstev. Starší žáci našli jediného přemožitele a na krk si věší stříbrné medaile. Mladší žáci soutěž vyhráli a putovní pohár v této kategorii tak zůstal v Dolní Lhotě! V říjnu, vzhledem k pozdějším omezením, nás čekalo poslední ostré měření sil ve Vratimově. Mladé hasiče zde čekal tradiční branný závod v požárnické všestrannosti.  Družstvo mladších žáků si v tomto závodě doběhlo pro 6. místo z celkového počtu 20 družstev. Starší žáci si po pár chybách na střelbě připisují 10.místo z počtu 24 zúčastněných družstev. Na konci září jsme se aktivně účastnili Českého dnu proti rakovině. Naši dorostenci procházeli ulice Ostravy a prodejem tradičních žlutých květů pomohli v boji proti této nemoci. Těmto dorostencům patří velké poděkování za jejich ochotu a věnovaný čas tomuto významnému dni. Aktuální situace nám znemožňuje společné tréninky, a tak jsme se rozhodli, že tuto dobu využijeme k dobré věci. Děti vyrábějí vánoční přání, které budou následně předány do domova seniorů Sluníčko v Ostravě –Vítkovicích.  Věříme, že i touto drobností potěšíme obyvatele tohoto domova. Doufáme, že se v brzké době vrátíme do normálního režimu, naplno opět nastartujeme tréninkový cyklus a v novém ruce ukážeme své dovednosti již na všech soutěžích!  Všem žákům patří velké poděkování za reprezentaci sboru a celé obce v této nelehké sezóně. Děkujeme také rodičům a všem příznivcům za podporu a pomoc při naší činnosti. Přejeme všem poklidné a šťastné prožití vánočních svátků a v novém roce na viděnou!

Za vedoucí mládeže

Martin Kubín