Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Lhotě v roce 2019 obdržel dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního titulu ,,Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2019“.

Vážené sestry a bratři, vážení hasiči

Shromáždění představitelů SDH na svém jednání dne 4. března 2017 přijalo mimo jiné i usnesení na podporu akce

"Daruj krev s dobrovolnými hasiči"

Dne 2. května  od  07:00 hodin se na Krevním centru ( transfuzní stanice) v Ostravě - Porubě sejdou dobrovolní hasiči i se svými příznivci, rodinnými příslušníky a přáteli, aby společně darovali krev.

Obracíme se na Vás se žádostí o připojení k této, zcela jistě významné, humanitární akci, která je organizována, mimo jiné, u příležitosti svátku svatého Floriána. Na podporu této významné akce bude provedena mediální kampaň v tisku, rozhlasu a televizi.

Další informace o akci "Daruj krev s dobrovolnými hasiči"

Dárci s termínem darování dne  2. 5. oznámí svoji účast nejpozději do  20. dubna. Již registrovaní dárci, kteří mají své pravidelné termíny odběrů, se mohou na Krevním centru přeobjednat na tento den a při registraci na KC oznámí, že se zúčastňují akce "daruj krev s hasiči". Do akce budou zařazeni  i dárci, kteří darovali krev nebo plazmu v období od 1. do 31. května a doloží na OSH kopii záznamu o odběru
OSH organizuje slavnostní zahájení dne 2. 5. v 8:00 hodin za účasti přizvaných hostů, sponzorů a médií. Doporučujeme účast na akci ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS (není však podmínka).

Projednáno a schváleno na Shromáždění představitelů SDH dne 4. března 2017