V letošním roce krapet pošetříme síly a projdeme naší vesnici jen po ulici Čs.tankistů a konec průvodu bude u zbrojnice. Na asfaltové ploše budou stánky s občerstvením a případně malé posezení pro starší spoluobčany.

V jednom stánku se budou prodávat domácí koláče, které upečou naše hasičky. Koláče se budou prodávat taky v průběhu průvodu. Ve druhém stánku budou "Mokřinkáři" nabízet zabijačkové dobroty a třeba placky. Nebude chybět ani náš hasičský stánek s nějakými "zahřívadly". V průběhu průvodu a po celou dobu akce u zbrojnice nás bude doprovázet dechová hudba "Sklenovští". Pro pobavení masopustní chasy chystáme se souborem recesistů ochotnické vystoupení "Poslední hodina obecního kozla Matěje".

 

Bude to jiný model, než v minulých letech, ale doufáme, že se akce podaří.